Autorizare Interna

Servicii de AUTORIZARE INTERNA a ELECTRICIENILOR

Firma noastră efectuează periodic, la sediul beneficiarului, examinarea personalului pentru autorizare interna din punct de vedere electric si al SSM.

Necesitatea AUTORIZARII INTERNE A ELECTRICIENILOR este stipulată de Ordinul preşedintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009, in articolul 6 și în Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006 Anexa1 pct.3.3.25.

AUTORIZAREA INTERNA A ELECTRICIENILOR se face de către o comisie formată din :

  • inginer autorizat ANRE;
  • medic de medicina muncii;
  • personal desemnat pentru serviciul de prevenire și protecție;
  • angajatorul sau un reprezentant al acestuia.

Electricienii se pot incadra din punct de vedere al autorizari interne si al SSM, astfel:

  • grupa I – executant de lucrări în cadrul formaţiei de lucru;
  • grupa a II-a – executant de manevre;
  • grupa a III-a – şef de lucrare;
  • grupă a IV-a – admitent la lucrări şi/sau responsabil de manevre;
  • grupa a V-a – emitent.