Noutati

Grupul de firme     deţine certificările sistemului integrat ISO ce sunt asigurate de către organismul de acreditare TÜV Austria:

PIESE SCHIMB SI MATERIALE

-  9001:2015 de management al calităţii

PSM ENERGO CONSTRUCTII

-  9001:2015 de management al calităţii

-14001:2015 de management al mediului

-18001:2007 de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

 

CERTIFICAT "Firma de incredere" 2019

SANTIERE IN CURS

Beneficiar: U.M 01912 BORCEA

Lucrare: Reparatii curente instalatii electrice Pav. C15 U.M 01912 borcea

Termen de Execuţie: 28.06.2019 – prezent

 

Beneficiar: ROSTI

Lucrare: Repozitionare utilaje si racordare la reteaua de apa si la energie electrica

Termen de Execuţie: 11.06.2019 – 09.07 2019

 

Beneficiar: SAIPEM

Lucrare: Analiza din punct de vedere al calitatii energiei electrice

Termen de Execuţie: 05.06.2019 – 07.06.2019

 

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

Lucrare: Lucrari de alimentare cu energie electrica corp a+b din locatia nord

Termen de Execuţie: 06.05.2019 – 29.05.2019

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU SI SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

 

          Politica S.C. PSM ENERGO CONSTRUCTII SRL este de a stabili si transpune in fapt obiectivele strategice, in concordanta cu misiunea, viziunea si valorile organizatiei, avand orientarea spre cerintele si asteptarile beneficiarilor si a celorlalte parti interesate, pentru obtinerea unui succes durabil al organizatiei intr-un mediu concurential, printr-o abordare bazata pe imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii-mediului si sanatatii si securitatii ocupationale implementat. Conducerea S.C. PSM ENERGO CONSTRUCTII SRL urmareste permanent indeplinirea cerintelor contractuale si realizarea serviciilor oferite la un nivel de calitate competitiv si la costuri rezonabile.

          De aceea, obiectivul prioritar al politicii noastre referitoare la calitate-mediu-sanatatii si securitatii ocupationale, respectiv preocuparea de zi cu zi a fiecaruia dintre angajatii nostri este satisfacerea clientilor prin servicii de calitate oferite cu promptitudine, in conditiile controlului impactului pe care activitatile desfasurate il creaza asupra mediului si al scaderii riscului de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, atat pentru a le pastra increderea, cat si pentru a castiga potentiali clienti.

Principiile care stau la baza acestei politici sunt concentrate pe :

 • orientarea companiei catre satisfacerea si depasirea asteptarilor clientilor ;
 • imbuntatatirea continua a performantei, eficientei si eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii- Mediului-Securitate si Sanatate in Munca ;
 • antrenarea intregului personal pentru realizarea obiectivelor.

În acest scop am decis dezvoltarea si implementarea unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Securitate si sanatate în Munca (SMI) în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008.

Administratorul isi asuma responsabilitatea pentru definirea, implementarea si mentinerea politicii in cadrul SC PSM ENERGO CONSTRUCTII SRL  si asigura reprezentantului conducerii pentru managementul calitatii-mediului-SSO intreaga autoritate si mijloacele necesare realizarii acestora.

În vederea asigurării unor produse şi servicii de înaltă calitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea angajaţilor şi partenerilor noştri ne angajăm:

 • să respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi reglementărilor existente armonizate cu normele Uniunii Europene şi a altor cerinţe în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale;
 • să implementam şi să menţinem sistemul integrat de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi să îmbunătăţim continuu eficacitatea acestuia;
 • să asigurăm resursele materiale şi umane necesare;
 • să încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta ;
 • să realizăm şi să îmbunătăţim continuu comunicarea cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, să comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţii noastre;
 • să asigurăm creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin produse şi servicii de calitate;
 • să prevenim poluarea prin monitorizarea şi controlul proceselor;
 • să implementăm practici care sa reducă poluarea în activităţile noastre;
 • să prevenim riscurile de accidente şi îmbolnăvire profesională pentru întregul personal inclusiv subcontractanţi şi vizitatori prin identificarea şi evaluarea pericolelor şi implementarea măsurilor de prevenire şi izolare a riscurilor.

Managementul la varf stabileste strategia si politica pe termen lung a organizatiei, luand in considerare urmatoarele actiuni :

 • formarea unui mediu de lucru care sa permita imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite si cresterea productivitatii ;
 • identificarea si satisfacerea cerintelor exprimate ale clientilor, confidentialitate si loialitate fata de acestia ;
 • identificarea si satisfacerea cerintelor si necesitatilor personalului angajat, protejarea, motivarea si corelarea necesitatilor si interesului acestuia cu indeplinirea obiectivelor organizatiei;
 • asigurarea unui cadru adecvat angajatilor pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu de lucru placut si sigur, care sa protejeze si sa impulsioneze angajatii si colaboratorii in ceea ce priveste imbunatatirea continua a mediului de lucru, a proiectelor si serviciilor oferite;
 • evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca in scopul minimizarii posibilitatilor de aparitie a unor accidente de munca si imbolnaviri profesionale, pentru angajatii proprii si vizitatori;
 • furnizarea tuturor resurselor necesare in vederea conformarii la cerintele de responsabilitate sociala, respectiv : neutilizarea muncii copilului si a muncii fortate si obligatorii, asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos, respectarea libertatii de asociere si a dreptului la negociere colectiva, interzicerea oricarei forme de discriminare, respectarea programului de lucru si asigurarea unui salariu in conformitate cu reglementarile legale si care sa asigure satisfacerea nevoilor minime de trai ale angajatilor si familiilor acestora;
 • selectarea si evaluarea furnizorilor, subcontractorilor/subfurnizorilor pe baza capabilitatii acestora de a furniza servicii/produse in concordanta cu cerintele specificate;
 • conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile domeniului de activitate, calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si responsabilitatii sociale;
 • asigurarea resurselor necesare pentru implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii-mediului-securitatii si sanatatii in munca, pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sale, iar ca mijloc de supraveghere dispunerea pentru desfasurarea de audituri interne;
 • reducerea numarului de reclamatii primite de la clienti ;
 • imbunatatirea performantei de mediu a societatii prin asigurarea unui nivel nesemnificativ al impactului asupra mediului inconjurator al activitatilor desfasurate ;
 • imbunatatirea performantei in domeniul sanatatii si securitatii in munca asigurand un nivel de risc minim acceptabil pentru toate locruile de munca prin instruirea personalului, efectuarea controlului medical si asigurarea echipamentului individual de protectie.

Managementul de varf asigura ca aceasta politica, impreuna cu obiectivele si tintele organizatiei, este analizata si adecvata permanent astfel incat sa corespunda scopurilor in domeniul calitatii-mediului-securitatii si sanatatii in munca, este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta la toate nivelurile organizatiei.

Conducerea SC PSM ENERGO CONSTRUCTII SRL are intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea realizarii obiectivelor privind calitatea- protectia mediului si sanatatea si securitatea in munca, a prevederilor din Manualul Calitatii- Mediului-SSO, pentru aprobarea modificarea sistemului si pentru solutionarea problemelor divergente.

Prezenta politica se comunica tuturor angajatilor si este disponibila tuturor partilor interesate.

17.11.2017, Ploiesti

DIRECTOR GENERAL

Ing. Răzvan NIŢU