Certificari

Atestate şi certificări

Pentru desfasurarea lucrarilor in instalatiile de distributie a energiei electrice din Romania, PSM a obtinut atestate de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE, atestare de la Inspectoratul de Stat in Conctructii-ISC,  atestare de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, dar si SISTEM INTEGRAT ISO certificat de catre TUV Austria.

  • Atestat ANRE de tip A1 pentru încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune.
  • Atestat ANRE de tip B pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
  • Autorizatie Laborator de gr.II-ISC pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator, in Instalatii si aparataje electrice IAE.
  • Atestat INSEMEX-GANEx pentru activităţi de montaj şi mentenanţă echipamente, instalaţii din arii potenţial explozive.

Certificarile obtinute de PSM in domeniile asigurarii calitatii sunt asigurate de către organismul de acreditare TUV Austria.

Certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015, sistemului de management al mediului ISO 14001:2015, sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ISO 18001:2007 pentru:

  • Proiectarea si executarea de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV si in medii Ex.
  • Consultanta pentru instalatii electrice interioare in constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV si in medii Ex.
  • Incercari PRAM de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune care includ: masuratori rezistente de dispersie la prizele de pamant si rezistente de izolatie la conductori si cabluri electrice.
  • Instalatii de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.
  • Testarea aparaturii electrice portabile – PAT testing.